เลือกภาษา ::
พอ.สว. ลำพูน ออกหน่วยให้บริการทางการแพทย์ ตรวจรักษาโรคฟรีแก่ประชาชน พร้อมเชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ และวัคซีนโควิด 19 ชนิดไบวาเลนส์ (Bivalent) วัคซีนรุ่นใหม่ เพิ่มภูมิคุ้มกันในการป้องกันตนเองและคนในครอบครัว
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด วันที่ 26 เม.ย. 2566, 16:31

               พอ.สว. ลำพูน ออกหน่วยให้บริการทางการแพทย์ ตรวจรักษาโรคฟรีแก่ประชาชน พร้อมเชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ และวัคซีนโควิด 19 ชนิดไบวาเลนส์ (Bivalent) วัคซีนรุ่นใหม่ เพิ่มภูมิคุ้มกันในการป้องกันตนเองและคนในครอบครัว
               วันนี้ (25 เมษายน 2566) เวลา 09.30 น. ที่อ่างเก็บน้ำแม่ตีบ ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 7 เพื่อให้บริการเชิงรุกด้านการแพทย์แก่ประชาชน อาทิ การตรวจโรคทั่วไป ตรวจรักษาฟัน พร้อมการให้คำแนะนำสุขภาพ เป็นการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน และเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลให้ได้รับการบริการอย่างทั่วถึง โดยมี นายแพทย์สุชิน คันศร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่/อาสาสมัคร พอ.สว.จังหวัดลำพูน และประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธี
               โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มอบรถจักรยาน จำนวน 5 คัน มอบถุงยังชีพจากสภากาชาดไทย แก่นักเรียน และประชาชนจำนวน 30 ชุด พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ และมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นแก่ผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคมและกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลมะเขือแจ้ จำนวน 3 ราย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ พร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ อปท. ในพื้นที่เข้าดูแล สำรวจความต้องการเพิ่มเติม เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเข้ารับการดูแลรักษาอย่างทั่วถึง ตลอดจนเชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ และวัคซีนโควิด 19 ชนิดไบวาเลนส์ (Bivalent) วัคซีนรุ่นใหม่ ได้ฟรีที่สถานบริการสาธารณสุข เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันในการป้องกันตนเองและคนในครอบครัวอีกด้วย

推荐新闻
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 15 ก.ย. 2566, 10:02

วันที่ (14 กันยายน 2566) เวลา 14.00 น. นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เข้ารับมอบโล่รางวัลเกียรติยศแห่งค...

继续阅读
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:31

               ททท.สำนักงานลำปาง ขอนำเสนอร้านอาหาร...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:24

วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน นายสันติธร ยิ้มละม...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:23

        วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 11.30 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน นายส...

继续阅读

数量进入网站的人

0 0 0 1 2 9 4 7 6

今天

数量

82

这星期

数量

1212

这月

数量

4273

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]